Skládá se z vyšetření zevních rodidel, vyšetření v gynekologických zrcadlech, kdy se nejprve provádí kolposkopické vyšetření čípku děložního (jde o podobné vyšetření jako pod mikroskopem), a následně odběru cytologie (1× ročně). Cytologie je stěr ze zevní plochy čípku a z kanálku čípku děložního. Jedná se o základní vyšetření v rámci prevence vzniku rakoviny v této lokalitě ženského genitálu.

Pro naše klientky rozšiřujeme možnost odběru cytologie do tekutého média.

Nová metoda LBC významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku. Současně z jednoho již odebraného stěru umožňuje tato metoda detekci typu viru HPV, jenž závažné onemocnění čípku způsobuje.

V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením lidským okem specialisty-cytopatologa a následně opakovaně vyhodnoceny elektronovým mikroskopem, který dokáže najít a označit v přehledném terénu i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí závažných změn těchto buněk.

U klasické, téměř 50 let staré metodiky odběru, cytologie na podložní sklíčko dosahuje účinnost vyšetření pouze 60–70 %  při odhalování patologických buněk a podhodnocení nálezu. Nová počítačová metoda najde všechny rakovinotvorné buňky, takže přesnost laboratoře přesahuje 90 %.

Dále pak následuje palpační (pohmatové) vyšetření dělohy a vaječníků. V potřebných případech se doplňuje ještě vyšetření přes konečník. Volitelnou možností lékaře je pak navíc vaginální či abdominalní ultrazvukové vyšetření.

Jako další preventivní opatření do budoucna se jeví očkování, KTERÉ NABÍZÍ NAŠE AMBULANCE. Očkování vyvíjené speciálně pro ženy by mělo ochránit proti nejvíce agresivním typům HPV. Je určeno nejen dívkám, které zatím nezahájily svůj pohlavní život, ale také ženám již sexuálně aktivním. Zabrání totiž opakovanému vzniku infekce a sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Nedílnou součástí vyšetření je i kontrola prsů, záchyt a dispenzarizace, doporučení k mammografii a ultrazvuku prsů – úzká spolupráce s mammologem.