Genetická analýza speciálně pro ženy sestavená na základě nejnovějších poznatků molekulární genetiky. GynGen® Vám jako součást personalizované preventivní medicíny přináší jedinečnou možnost udělat pro svůj organismus něco navíc – zvýšit kvalitu života a uchovat si zdraví.

Většina lidí řeší své zdravotní problémy až ve chvíli, kdy nastanou a nepříjemně naruší jejich běžný život. GynGen umožní zjistit Vaše genetická rizika a nastavit prevenci cílenou právě pro Vás. Tak se můžete mnoha závažným nemocem či zdravotním komplikacím zcela vyhnout nebo je zachytit včas, kdy jsou snáze léčitelné.

GynGen detekuje Vaše vrozené dispozice pro tzv. civilizační onemocnění dnešní doby:

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

  • trombóza
  • ateroskleróza
  • hypertenze (vysoký krevní tlak)
  • infarkt myokardu
  • cévní mozková příhoda

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

  • rakovina prsu a vaječníku (testování mutací genů BRCA 1,2 je prováděno jen u žen nad 18 let)

METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ

  • diabetes II. typ (cukrovka)
  • obezita
  • osteoporóza (řídnutí a lámavost kostí)

GynGen Vám pomůže zvolit vhodnost užívání HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE či SUBSTITUCE pro Váš organismus. GynGen navíc zhodnotí Vaše dispozice k zánětlivým chorobám.

V rámci konzultace s Vámi lékař probere Vaši anamnézu a Vy podepíšete informovaný souhlas s genetickým vyšetřením. Následuje jednoduchý stěr z dutiny ústní, případně odběr krve. Ze vzorku se izoluje DNA, která poté prochází v laboratoři mnoha testy.

Po dokončení genetické analýzy klientka obdrží rozsáhlou zprávu, kde jsou zhodnocena její genetická rizika a rizika vyplývající z osobní a rodinné anamnézy. Na základě těchto zjištění je vypracován individuální preventivní plán obsahující vhodnou úpravu životosprávy, dispenzarizaci a léčebná opatření. Analýza je provedena do 3 měsíců ode dne přijetí vzorku k vyšetření.