Rozsah gynekologické operativy s důrazem na miniinvazivní operační techniky a zavádění nejnovějších postupů.

Malé gynekologické výkony:

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru

Operace se provádí v celkové anestezii na vlastní žádost či ze zdravotních důvodů. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven odsátím nebo kyretou. Doba trvání je cca 10–15 min. Nejméně 14 dnů po výkonu doporučujeme dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu. První menstruace se po výkonu dostaví za 4–6 týdnů.

Revize dutiny děložní po spontánním potratu, při zamlklém těhotenství či po porodu

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven kyretou. Doba trvání výkonu je asi 15 minut. Doba hospitalizace závisí na stavu pacientky a činí 1 den.

Operace umožní histologické vyšetření získané tkáně. Nejméně 14 dní po výkonu doporučujeme dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. První menstruace po výkonu se dostaví za 4–6 týdnů.

Kyretáž

Podstatou operace je odstranění sliznice hrdla a těla děložního. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložní dutině je přes pochvu. Sliznice je uložena v povrchových vrstvách stěny děložní směřující do dutiny a při výkonu se šetrně odstraní kyretou.

Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení trvá obvykle asi 10 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici nebývá déle než 1 den. Operace neohrozí další průběh menstruačního cyklu ani Váš sexuální život, rovněž možnost otěhotnění u fertilních žen je zachováno.

Hysteroskopie diagnostická

Podstatou hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. Při abrazi odstraňujeme sliznici hrdla a těla děložního kyretou.

Operace se provádí v celkové anestezii, po důkladné dezinfekci rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení nástrojů hysteroskopu.

Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle asi 14 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici bývá obvykle 1 den. S pohlavním stykem doporučujeme vyčkat do doby, než ustane krvavý výtok a vytvoří se nová sliznice.

Ošetření čípku děložního LEEP technikou

Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena změnami. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne elektrickou kličkou. Na ranné ploše se zastaví krvácení koagulací. Obvykle se připojí odebrání vzorku sliznice z hrdla děložního. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku – veškerá tkáň je odeslána k histologickému vyšetření. Často jde i o zákrok léčebný, neboť se odstraní postižená tkáň čípku a další léčba není nutná.

Biopsie z pochvy, čípku či vulvy

Podstatou výkonu je odběr vzorků tkáně z určeného místa a jejich následné histologické vyšetření. Výkon se provádí v celkové anestezii eventuálně v lokálním znecitlivění – dle rozsahu výkonu.

Snesení anogenitálních bradavic

Podstatou operace je snesení kondylomat z oblasti zevních rodidel, event. z pochvy či povrchu čípku děložního. Condylomata accuminata jsou bradavičnaté výrůstky, nacházející se především v oblasti zevního genitálu, v pochvě nebo v okolí konečníku, jsou způsobené virovou infekcí. Přenáší se pohlavním stykem. Zákrok se provádí v celkové anestezii.

Velké gynekologické výkony:

Laparoskopie

Laparoskopie umožňuje přímou kontrolou orgánů malé pánve (vaječníky, vejcovody, dělohu a její vazy, slepé střevo, pobřišnici apod.). Provádí se minimálně invazivními technikami pomocí několika drobných vpichů přes přední stěnu břišní (tzv. endoskopie). Operační výkon se provádí v celkové anestezii, kdy je zaveden laparoskop, tj. zařízení, kterým prohlédneme pánev a dutinu břišní. Jeho podstatou je tenká trubice s optikou napojená na video-okruh a pomocné nástroje, jež umožní přístup k jednotlivým orgánům. Zavádí se z krátkých řezů délky přibližně 1,5 cm. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým. Všechny odstraněné tkáně se odesílají na histologické vyšetření.

V porovnání s klasickými břišními operacemi je pooperační průběh po laparoskopických operacích pacientkou lépe snášen, kratší je doba rekonvalescence a rychlejší návrat do normálního života.

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)

V celkové anestezii se řezem těsně pod pupkem zavádí laparoskop. Dále se zavádí ze dvou malých vpichů (cca 0,5–1,5 cm) nad hranicí ochlupení další dva nástroje, pomocí nichž se operační výkon v dutině břišní provádí. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým.

Odstranění samotné nemocné dělohy může být spojeno s odstraněním vejcovodů a vaječníků.

Po laparoskopické fázi bude operace pokračovat vynětím dělohy pochvou. Odstranění dělohy, které je započato laparoskopickým a následně poševním přístupem, může někdy vzhledem k obtížnosti operace, jež nebyla dříve předvídána, skončit otevřením dutiny břišní z kožního řezu a dokončením operace touto cestou.

Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysterectomie vaginalis – operační odstranění dělohy poševní cestou

Operace se provádí v celkové nebo svodné anestezii poševní cestou. Může byt spojena s odstraněním vejcovodů či vaječníků. Při současném sestupu poševních stěn mohou být provedeny poševní plastiky.

Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysterectomie abdominalis – operační odstranění dělohy břišní cestou

Operační výkon se provádí v celkové anestezii břišním kožním řezem většinou příčným nad hranicí ochlupení. Výsledkem je odstranění dělohy z její původní lokalizace v malé pánvi, současně mohou být odstraněny vejcovody či vaječníky event. jiné nemocné orgány. Protože po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. do močového měchýře zavedený katetr, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysteroskopie operační

Cílem operační hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou a ošetření některých změn v dutině děložní (vrozená přepážka dělohy, myom v dutině, polypy v dutině děložní, ablace endometria).

Operace se provádí v celkové anestezii, přístup do dutiny děložní je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení hysteroskopu. Po větších výkonech v dutině děložní pacientky propouštíme 2. den po operaci.