Gyn Krup, s. r. o., představuje moderní a komplexní přístup k těhotenství a porodu. Součástí návštěvy těhotenské poradny je vyšetření moči, zhodnocení hmotnostního přírůstku těhotné ženy, změření krevního tlaku, pohmatové vyšetření čípku a ultrazvukové vyšetření plodu.

V prenatální péči je ultrazvuk nezastupitelnou vyšetřovací metodou nejen pro vyšetření plodu, ale také těhotné ženy.

Prenatální vyšetření provádíme v I. trimestru v 11. týdnu + 3d-13+6 stáří gravidity, poté ve II. trimestru ve stáří plodu 19.–22. týden a kolem 30. týdne stáří gravidity. Pokud je potřeba, lze samozřejmě vyšetřit i kdykoliv jindy.

K jednotlivým prenatálním vyšetřením:

  • V I. trimestru gravidity, konkrétně ve stáří 11+3 až 13+6, lze poměrně velmi podrobně vyšetřit plod, ale i plodové vejce, dělohu a děložní okolí. Většinou je prováděno přístupem transabdominálním. Největším přínosem je změření tzv. šíjového projasnění neboli nuchální translucence (NT). NT je znak, který po kombinaci s vhodnými biochemickými vyšetřeními může upozornit na riziko výskytu některých genetických či anatomických vrozených vad.
  • V dubnu 2013 jsme získali certifikát prvotrimestrálního screeningu, na jehož základě provádíme kompletní prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad plodů a chromozomálních aberací.
  • Modernizace vyšetřovacích postupů nám umožnila zavést kvalitnější diagnostiku vrozených vad u plodů – tzv. prvotrimestrální screening. Certifikace je nejdůležitější zárukou kvality vyšetření a zajišťuje minimalizaci rizika nepřesných výsledků.
  • V II. trimestru gravidity, konkrétně mezi 19. a 20. týdnem, je prováděno specializované vyšetření plodu zaměřené obzvláště na detekci či vyloučení vrozených vad plodu. Je to období vhodné i pro podrobné vyšetření srdce plodu.
  • Ve III. trimestru gravidity, kolem 30. týdne, se zaměřujeme na uložení plodu v děloze a na funkci placenty.

Více naleznete v tomto informačním letáku.