Ambulance nabízí konzultaci klientkám s poruchou plodnosti s navržením diagnostického a léčebného postupu. Provádíme laboratorní hormonální vyšetření a ultrazvukové zjištění ovulace. Podle typu zjištěné poruchy je doporučena hormonální léčba s indukcí ovulace a v případě neúspěchu je domluvena péče ve spolupracujícím centru asistované reprodukce.