Estetická gynekologie

S přibývajícím věkem ženy se mění její intimní partie. Vaginální sliznice se ztenčuje, je méně pružná a hydratovaná, a tudíž náchylnější k podráždění, vaginálním infekcím a svědění. Kromě toho dochází ke ztrátě objemu stydkých pysků. Diskomfort v oblasti intimních partií se kvůli ztrátě pružnosti vaginální tkáně zvyšuje také po porodu. Tyto problémy lze řešit šetrně, bez chirurgického zákroku. Našim klientkám nabízíme několik typů efektivních ošetření intimních partií. Využíváme k nim krevní plazmu nebo kyselinu hyaluronovou s omlazujícím účinkem. Plazmaterapie a terapie kyselinou hyaluronovou podporují regeneraci tkání a redukují estetické nedokonalosti v genitální oblasti i jizvy vzniklé po porodních poraněních. V našich ambulancích si můžete vybrat z následujících výkonů:

 • aplikace vlastní plazmy bohaté na krevní destičky připravené s pomocí technologie BCT pro stimulaci regeneračních a protizánětlivých účinků,
 • aplikace produktu Cellular Matrix (kombinace kyseliny hyaluronové o koncentraci 20 mg/ml v předpřipravené zkumavce a vlastní plazmy) pro podporu přirozené regenerace tkáně a její hydratace,
 • aplikace kyseliny hyaluronové DESIRIAL® pro léčbu svědění poševní sliznice či bolesti při pohlavním styku způsobené vulvovaginální atrofií,
 • aplikace výplní DESIRIAL® PLUS pro zvětšení velkých stydkých pysků a zlepšení celkového vzhledu vulvovaginální oblasti.

GynGen – genetická analýza

Genetická analýza speciálně pro ženy sestavená na základě nejnovějších poznatků molekulární genetiky. GynGen® Vám jako součást personalizované preventivní medicíny přináší jedinečnou možnost udělat pro svůj organismus něco navíc – zvýšit kvalitu života a uchovat si zdraví.

Většina lidí řeší své zdravotní problémy až ve chvíli, kdy nastanou a nepříjemně naruší jejich běžný život. GynGen umožní zjistit Vaše genetická rizika a nastavit prevenci cílenou právě pro Vás. Tak se můžete mnoha závažným nemocem či zdravotním komplikacím zcela vyhnout nebo je zachytit včas, kdy jsou snáze léčitelné.

GynGen detekuje Vaše vrozené dispozice pro tzv. civilizační onemocnění dnešní doby:

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

 • trombóza
 • ateroskleróza
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • infarkt myokardu
 • cévní mozková příhoda

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

 • rakovina prsu a vaječníku (testování mutací genů BRCA 1,2 je prováděno jen u žen nad 18 let)

METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ

 • diabetes II. typ (cukrovka)
 • obezita
 • osteoporóza (řídnutí a lámavost kostí)

GynGen Vám pomůže zvolit vhodnost užívání HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE či SUBSTITUCE pro Váš organismus. GynGen navíc zhodnotí Vaše dispozice k zánětlivým chorobám.

V rámci konzultace s Vámi lékař probere Vaši anamnézu a Vy podepíšete informovaný souhlas s genetickým vyšetřením. Následuje jednoduchý stěr z dutiny ústní, případně odběr krve. Ze vzorku se izoluje DNA, která poté prochází v laboratoři mnoha testy.

Po dokončení genetické analýzy klientka obdrží rozsáhlou zprávu, kde jsou zhodnocena její genetická rizika a rizika vyplývající z osobní a rodinné anamnézy. Na základě těchto zjištění je vypracován individuální preventivní plán obsahující vhodnou úpravu životosprávy, dispenzarizaci a léčebná opatření. Analýza je provedena do 3 měsíců ode dne přijetí vzorku k vyšetření.


Gynekologická operativa

Rozsah gynekologické operativy s důrazem na miniinvazivní operační techniky a zavádění nejnovějších postupů.

Malé gynekologické výkony:

Umělé přerušení těhotenství v I. trimestru

Operace se provádí v celkové anestezii na vlastní žádost či ze zdravotních důvodů. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven odsátím nebo kyretou. Doba trvání je cca 10–15 min. Nejméně 14 dnů po výkonu doporučujeme dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu. První menstruace se po výkonu dostaví za 4–6 týdnů.

Revize dutiny děložní po spontánním potratu, při zamlklém těhotenství či po porodu

Podstatou operace je vybavení obsahu dutiny děložní. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k dutině děložní je přes pochvu. Obsah dutiny děložní je vybaven kyretou. Doba trvání výkonu je asi 15 minut. Doba hospitalizace závisí na stavu pacientky a činí 1 den.

Operace umožní histologické vyšetření získané tkáně. Nejméně 14 dní po výkonu doporučujeme dodržovat pohlavní abstinenci a zvýšenou hygienu. Slabé krvácení (špinění) po výkonu ustává do týdne. První menstruace po výkonu se dostaví za 4–6 týdnů.

Kyretáž

Podstatou operace je odstranění sliznice hrdla a těla děložního. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložní dutině je přes pochvu. Sliznice je uložena v povrchových vrstvách stěny děložní směřující do dutiny a při výkonu se šetrně odstraní kyretou.

Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Hojení trvá obvykle asi 10 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici nebývá déle než 1 den. Operace neohrozí další průběh menstruačního cyklu ani Váš sexuální život, rovněž možnost otěhotnění u fertilních žen je zachováno.

Hysteroskopie diagnostická

Podstatou hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou, případně odběr kousků tkáně nebo ošetření některých změn v dutině děložní. Při abrazi odstraňujeme sliznici hrdla a těla děložního kyretou.

Operace se provádí v celkové anestezii, po důkladné dezinfekci rodidel. Přístup k děložní dutině je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení nástrojů hysteroskopu.

Operace umožní histologické vyšetření odebrané tkáně a posouzení jejich změn. Vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle asi 14 dní a bývá spojeno s krvavým výtokem. Pobyt v nemocnici bývá obvykle 1 den. S pohlavním stykem doporučujeme vyčkat do doby, než ustane krvavý výtok a vytvoří se nová sliznice.

Ošetření čípku děložního LEEP technikou

Podstatou operace je odstranění části děložního čípku, která je postižena změnami. Operace se provádí v celkové anestezii. Přístup k děložnímu čípku je přes pochvu. Oblast změněné tkáně se vytne elektrickou kličkou. Na ranné ploše se zastaví krvácení koagulací. Obvykle se připojí odebrání vzorku sliznice z hrdla děložního. Jde o výkon diagnostický, pomocí kterého určíme současný stav onemocnění čípku – veškerá tkáň je odeslána k histologickému vyšetření. Často jde i o zákrok léčebný, neboť se odstraní postižená tkáň čípku a další léčba není nutná.

Biopsie z pochvy, čípku či vulvy

Podstatou výkonu je odběr vzorků tkáně z určeného místa a jejich následné histologické vyšetření. Výkon se provádí v celkové anestezii eventuálně v lokálním znecitlivění – dle rozsahu výkonu.

Snesení anogenitálních bradavic

Podstatou operace je snesení kondylomat z oblasti zevních rodidel, event. z pochvy či povrchu čípku děložního. Condylomata accuminata jsou bradavičnaté výrůstky, nacházející se především v oblasti zevního genitálu, v pochvě nebo v okolí konečníku, jsou způsobené virovou infekcí. Přenáší se pohlavním stykem. Zákrok se provádí v celkové anestezii.

Velké gynekologické výkony:

Laparoskopie

Laparoskopie umožňuje přímou kontrolou orgánů malé pánve (vaječníky, vejcovody, dělohu a její vazy, slepé střevo, pobřišnici apod.). Provádí se minimálně invazivními technikami pomocí několika drobných vpichů přes přední stěnu břišní (tzv. endoskopie). Operační výkon se provádí v celkové anestezii, kdy je zaveden laparoskop, tj. zařízení, kterým prohlédneme pánev a dutinu břišní. Jeho podstatou je tenká trubice s optikou napojená na video-okruh a pomocné nástroje, jež umožní přístup k jednotlivým orgánům. Zavádí se z krátkých řezů délky přibližně 1,5 cm. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým. Všechny odstraněné tkáně se odesílají na histologické vyšetření.

V porovnání s klasickými břišními operacemi je pooperační průběh po laparoskopických operacích pacientkou lépe snášen, kratší je doba rekonvalescence a rychlejší návrat do normálního života.

Operační odstranění dělohy poševní cestou s laparoskopickou asistencí (LAVH)

V celkové anestezii se řezem těsně pod pupkem zavádí laparoskop. Dále se zavádí ze dvou malých vpichů (cca 0,5–1,5 cm) nad hranicí ochlupení další dva nástroje, pomocí nichž se operační výkon v dutině břišní provádí. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým.

Odstranění samotné nemocné dělohy může být spojeno s odstraněním vejcovodů a vaječníků.

Po laparoskopické fázi bude operace pokračovat vynětím dělohy pochvou. Odstranění dělohy, které je započato laparoskopickým a následně poševním přístupem, může někdy vzhledem k obtížnosti operace, jež nebyla dříve předvídána, skončit otevřením dutiny břišní z kožního řezu a dokončením operace touto cestou.

Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysterectomie vaginalis – operační odstranění dělohy poševní cestou

Operace se provádí v celkové nebo svodné anestezii poševní cestou. Může byt spojena s odstraněním vejcovodů či vaječníků. Při současném sestupu poševních stěn mohou být provedeny poševní plastiky.

Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysterectomie abdominalis – operační odstranění dělohy břišní cestou

Operační výkon se provádí v celkové anestezii břišním kožním řezem většinou příčným nad hranicí ochlupení. Výsledkem je odstranění dělohy z její původní lokalizace v malé pánvi, současně mohou být odstraněny vejcovody či vaječníky event. jiné nemocné orgány. Protože po operaci může dojít k poruše vyprazdňování moči, bude na cca 24 hod. do močového měchýře zavedený katetr, který průběžně odvádí vytvářenou moč, aby nedošlo k poškození ledvin.

Hysteroskopie operační

Cílem operační hysteroskopie je prohlédnutí dutiny děložní speciální optikou a ošetření některých změn v dutině děložní (vrozená přepážka dělohy, myom v dutině, polypy v dutině děložní, ablace endometria).

Operace se provádí v celkové anestezii, přístup do dutiny děložní je přes pochvu a děložní hrdlo, které rozšiřujeme dilatací pro zavedení hysteroskopu. Po větších výkonech v dutině děložní pacientky propouštíme 2. den po operaci.


Komplexní vyšetření sterilních párů

Ambulance nabízí konzultaci klientkám s poruchou plodnosti s navržením diagnostického a léčebného postupu. Provádíme laboratorní hormonální vyšetření a ultrazvukové zjištění ovulace. Podle typu zjištěné poruchy je doporučena hormonální léčba s indukcí ovulace a v případě neúspěchu je domluvena péče ve spolupracujícím centru asistované reprodukce.


Poradenství a aplikace antikoncepce

Antikoncepce „šitá na míru“ pacientkám, perorální antikoncepce, zavádění nitroděložního tělíska, podkožní implantát IMPLANON, dále injekční a další formy.


Komplexní prenatální péče

Gyn Krup, s. r. o., představuje moderní a komplexní přístup k těhotenství a porodu. Součástí návštěvy těhotenské poradny je vyšetření moči, zhodnocení hmotnostního přírůstku těhotné ženy, změření krevního tlaku, pohmatové vyšetření čípku a ultrazvukové vyšetření plodu.

V prenatální péči je ultrazvuk nezastupitelnou vyšetřovací metodou nejen pro vyšetření plodu, ale také těhotné ženy.

Prenatální vyšetření provádíme v I. trimestru v 11. týdnu + 3d-13+6 stáří gravidity, poté ve II. trimestru ve stáří plodu 19.–22. týden a kolem 30. týdne stáří gravidity. Pokud je potřeba, lze samozřejmě vyšetřit i kdykoliv jindy.

K jednotlivým prenatálním vyšetřením:

 • V I. trimestru gravidity, konkrétně ve stáří 11+3 až 13+6, lze poměrně velmi podrobně vyšetřit plod, ale i plodové vejce, dělohu a děložní okolí. Většinou je prováděno přístupem transabdominálním. Největším přínosem je změření tzv. šíjového projasnění neboli nuchální translucence (NT). NT je znak, který po kombinaci s vhodnými biochemickými vyšetřeními může upozornit na riziko výskytu některých genetických či anatomických vrozených vad.
 • V dubnu 2013 jsme získali certifikát prvotrimestrálního screeningu, na jehož základě provádíme kompletní prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad plodů a chromozomálních aberací.
 • Modernizace vyšetřovacích postupů nám umožnila zavést kvalitnější diagnostiku vrozených vad u plodů – tzv. prvotrimestrální screening. Certifikace je nejdůležitější zárukou kvality vyšetření a zajišťuje minimalizaci rizika nepřesných výsledků.
 • V II. trimestru gravidity, konkrétně mezi 19. a 20. týdnem, je prováděno specializované vyšetření plodu zaměřené obzvláště na detekci či vyloučení vrozených vad plodu. Je to období vhodné i pro podrobné vyšetření srdce plodu.
 • Ve III. trimestru gravidity, kolem 30. týdne, se zaměřujeme na uložení plodu v děloze a na funkci placenty.

Více naleznete v tomto informačním letáku.


Gynekologická endokrinologie, problematika klimaktéria

Ambulance nabízí péči o pacientky s gynekologickými onemocněními způsobenými hormonálními poruchami. Pomocí dostupného spektra moderních diagnostických a léčebných metod zajišťujeme diagnostiku a terapii u hormonálně závislých gynekologických onemocnění a patologických stavů jako jsou:

 • Poruchy menstruačního cyklu
 • Dysmenorrhoea (bolestivá menstruace)
 • Ovariální insuficience
 • Hyperprolaktinémie
 • Hyperandrogenní stavy
 • Syndrom polycystických ovárií
 • Endometrióza

Zajišťujeme rovněž diagnostiku a terapii onemocnění a stavů způsobených nedostatkem ženských pohlavních hormonů v klimaktériu (přechodu), ultrazvukovou kontrolu výšky děložní sliznice, sledování hustoty kostní tkáně, hormonální substituční terapii, fytoestrogeny.


Ultrazvuková diagnostika v gynekologii a porodnictví

Jde o diagnostiku neinvazivní, využívající fyzikálního jevu odrazu a pohlcování akustického vlnění na rozhraní různých prostředí a hustoty. V gynekologii a porodnictví je tato metoda využívána i pro absenci rizik a nežádoucích účinků. Pomocí UZ diagnostiky vyšetřujeme orgány malé pánve a jejich cévní zásobení. Standardně používáme v gynekologii tzv. vaginální sondu.


Preventivní a gynekologické vyšetření

Skládá se z vyšetření zevních rodidel, vyšetření v gynekologických zrcadlech, kdy se nejprve provádí kolposkopické vyšetření čípku děložního (jde o podobné vyšetření jako pod mikroskopem), a následně odběru cytologie (1× ročně). Cytologie je stěr ze zevní plochy čípku a z kanálku čípku děložního. Jedná se o základní vyšetření v rámci prevence vzniku rakoviny v této lokalitě ženského genitálu.

Pro naše klientky rozšiřujeme možnost odběru cytologie do tekutého média.

Nová metoda LBC významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu závažných buněčných změn na děložním čípku. Současně z jednoho již odebraného stěru umožňuje tato metoda detekci typu viru HPV, jenž závažné onemocnění čípku způsobuje.

V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením lidským okem specialisty-cytopatologa a následně opakovaně vyhodnoceny elektronovým mikroskopem, který dokáže najít a označit v přehledném terénu i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí závažných změn těchto buněk.

U klasické, téměř 50 let staré metodiky odběru, cytologie na podložní sklíčko dosahuje účinnost vyšetření pouze 60–70 %  při odhalování patologických buněk a podhodnocení nálezu. Nová počítačová metoda najde všechny rakovinotvorné buňky, takže přesnost laboratoře přesahuje 90 %.

Dále pak následuje palpační (pohmatové) vyšetření dělohy a vaječníků. V potřebných případech se doplňuje ještě vyšetření přes konečník. Volitelnou možností lékaře je pak navíc vaginální či abdominalní ultrazvukové vyšetření.

Jako další preventivní opatření do budoucna se jeví očkování, KTERÉ NABÍZÍ NAŠE AMBULANCE. Očkování vyvíjené speciálně pro ženy by mělo ochránit proti nejvíce agresivním typům HPV. Je určeno nejen dívkám, které zatím nezahájily svůj pohlavní život, ale také ženám již sexuálně aktivním. Zabrání totiž opakovanému vzniku infekce a sníží pravděpodobnost vzniku rakoviny.

Nedílnou součástí vyšetření je i kontrola prsů, záchyt a dispenzarizace, doporučení k mammografii a ultrazvuku prsů – úzká spolupráce s mammologem.